Visitatie & KRT (her)registratie

Feedback van collega’s is een waardevolle manier om uw handelen te verbeteren. Door visitatie van collega’s aan uw eigen praktijk kunt u op gelijkwaardig niveau feedback krijgen op de werkwijze die voor u vanzelfsprekend is.

Praktijkvisitatie geeft de u de mogelijkheid om samen met twee collega’s op een leuke, praktische en inspirerende manier te werken aan het verbeteren van de kwaliteit en zorgverlening. Het biedt zeer praktische tips en trucs, en u kunt aan uw patiënten laten zien dat u werk maakt van kwaliteit.

KRT (her)registratie

Let op: Indien u zich na 1 juli 2012 heeft ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Tandartsen (KRT) dient u zich, om uw (her)registratie te behouden, eens per 5 jaar te laten visiteren.

Erkend visitatieprogramma


Het ANT-visitatieprogramma is KRT erkend. De visiteurs verstrekken feedback op maat en vergroten uw inzicht in het resultaat van uw kwaliteitsinspanningen. U profiteert zo van de brede kennis van de professioneel visiteur die bij veel praktijken over de vloer komt.

Wilt u hier meer over weten over het ANT visitatieprogramma? Klik hier.