Volkskrant artikel botox en tandartsen onjuist

Helaas blijkt ook een ‘kwaliteitskrant’ als de Volkskrant zich voor het karretje te kunnen laten spannen.

Er is een artikel geplaatst over tandartsen die botox spuiten waarbij klakkeloos een onjuiste conclusie is overgenomen zonder hoor en wederhoor toe te passen of te doen aan broncontrole. Het artikel grenst ook aan smaad door ons op één lijn te zetten met kappers.

Het kwaliteitskader heeft juist aangegeven geen uitspraken te doen over bevoegdheden, waardoor het uiterst vreemd is dat een180 graden andere conclusie in de krant terecht kan komen.

Voor de tandartsen is van belang dat het Zorginstituut het volgende heeft aangegeven:

Het kwaliteitskader beschrijft de landelijke afspraken over hoe de cosmetische zorg georganiseerd moet zijn, zodat een cliënt overal in Nederland dezelfde veilige en kwalitatief goede cosmetische zorg krijgt. Het kader stelt algemene kwaliteitseisen aan de opleiding en ervaring van zorgverleners die cosmetische zorg verlenen. Het kwaliteitskader gaat echter niet nader in op de bevoegdheid van zorgverleners. Dit wordt uitgelegd in de Wet BIG en daar sluit het kader op aan. Uit de Wet BIG volgt onder meer dat de zorgverlener zowel bevoegd als bekwaam moet zijn om voorbehouden handelingen uit te mogen voeren, en dat voorbehouden handelingen zijn toegekend aan BIG-geregistreerde zorgverleners. Daarbij moet de zorgverlener de grenzen van zijn (wettelijk bepaalde) deskundigheidsgebied in acht nemen. Het kwaliteitskader houdt voorgaande wettelijke omschrijving als uitgangspunt aan. Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg vult dus niet in wat zorgverleners (beroepsgroepen) wel of niet mogen doen of waartoe ze bevoegd zijn. 

Wij hebben inmiddels de Volkskrant gesommeerd het artikel aan te passen cq te rectificeren en zullen u op de hoogte houden.

Update: Lees hier een update omtrent de zaak.