Volkskrant rectificeert onjuist artikel over tandarts en toepassen botox

Afgelopen woensdag publiceerde de Volkskrant een artikel waarin onterecht stond dat tandartsen geen botox injecties mogen toepassen. Daarnaast werd de tandarts op één lijn geplaatst met de kapper en werd er gesproken over bijklussen. De basis voor dit Volkskrant artikel zou het vorige week uitgekomen Kwaliteitskader Cosmetische Zorg zijn, iets waar wij u eerder over berichtten. In dit kader is echter bewust niet nader ingegaan op de bevoegdheid van zorgverleners, waardoor het geen gegronde basis was voor het krantenartikel. Mogelijk is het bewust gelanceerd om een aankomende tuchtzaak omtrent dit onderwerp te beïnvloeden. Een tuchtzaak waar onze voorzitter Jan Willem Vaartjes namens de tandartsen zal opkomen voor het gebruik van botox in de tandheelkunde. 

Gezien de ernst van de aantijgingen en het feit dat de tandarts volkomen onterecht maar ook te vaak door overheid en pers in een kwaad daglicht wordt geplaatst hebben wij ons genoodzaakt gezien een advocatenkantoor gespecialiseerd in reputatiezaken in te schakelen. Hier kunt u de brief van onze advocaat aan de Volkskrant lezen. Eerder is het NRC Handelsblad door de ANT op eenzelfde wijze gewezen op onjuiste en misleidende aantijgingen tegenover de tandartsen. Dit heeft toen geleid tot nieuwe artikelen en betere journalistiek.

Wij beschouwen de Volkskrant ook als een kwaliteitsdagblad met hoogstaande journalistieke en ethische standaards. Kennelijk kan het ook daar een keer ontsporen maar het siert de Volkskrant om dat ruiterlijk toe te geven. Het artikel is inmiddels aangepast en de tekst ter rectificatie in de krant van vandaag is aan ons voorgelegd. Dat waarderen we maar constateren tegelijkertijd wel dat een belangrijk deel van het kwaad wel weer geschied is. Een negatief bericht op de eerste pagina’s van een belangrijke krant blijft toch hangen. Wij zullen daarom extra alert zijn op dit soort berichten en direct ingrijpen met de middelen die ons ter beschikking staan. 

Leest u ook de komende Dentz 6 waar uitvoerig wordt stilgestaan bij de kwalijke praktijken om de tandartsen slecht af te schilderen en steun de ANT bij haar acties om te waken over de reputatie van de mondzorg en onze leden.