Vooralsnog geen handhaving van IGJ op vermelden BIG-nummer

Vandaag heeft er bij het ministerie van VWS overleg plaatsgevonden over een nieuwe regeling die zorgverleners verplicht om hun BIG-registratie kenbaar te maken in al hun professionele uitingen. Het beoogde doel is een vergroting van de transparantie binnen de zorg. De patiënt zou op deze manier gemakkelijker kunnen onderzoeken of een zorgverlener BIG-geregistreerd is.

De maatregel houdt geen rekening met de administratieve en financiële consequenties voor zorgverleners, iets wat haaks staat op de belofte van de overheid om onnodige administratieve lasten in de zorg te gaan beperken.

De voorgestelde AMvB gaat uit van vermelding van het BIG op in ieder geval de onderstaande plekken (indien van toepassing):

  • website(s) en andere digitale media;
  • briefpapier en e-mail ondertekening;
  • facturen;
  • in wachtkamers van praktijken en ziekenhuizen waar de naam van de BIG- geregistreerde zorgverlener wordt vermeld.


De ANT is van mening dat van al deze uitingen een vermelding op de praktijkwebsite zou moeten voldoen.

De maatregel komt boven op verschillende andere maatregelen die zorgverleners inmiddels via de aangepaste klachtenwetgeving (WKKGZ) eerder zijn opgelegd: zoals de ‘vergewisplicht’: een instelling moet zich vergewissen van de BIG-registratie van de zorgverlener.

Als motivatie om de maatregel in te voeren wordt ook genoemd dat zorgverleners voor patiënten niet, of onvoldoende vindbaar zijn in het BIG register. De ANT is van mening dat dit inhoudt dat het openbare register beter bekend gemaakt moet worden bij het publiek, en de zoekfunctie dusdanig verbeterd moet zijn dat een specifieke geregistreerde zorgverlener beter vindbaar is. Dit is een verantwoordelijkheid van de beheerder van het register; de overheid.

Een brief, opgesteld door artsenkoepel KNMG, ondertekend door diverse andere koepelorganisaties en scherpe kritiek protesten uit het werkveld hebben er toe geleid dat het beraad vandaag heeft plaatsgevonden en de belangrijkste voorlopige uitkomst ervan is dat vooralsnog de maatregel niet zal worden gehandhaafd.

Het Ministerie van VWS heeft afgelopen vrijdag (22-03-2019) de volgende mededeling aan ons doorgegeven: Recent is er onrust ontstaan over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Daarover zijn VWS, de beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie met elkaar in overleg getreden. Het gaat om ingewikkelde materie, daarom zal er vervolgoverleg plaatsvinden. Doel is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten waarbij voldoende tijd is voor implementatie. De partijen streven ernaar om binnen enkele maanden tot een oplossing te komen. Zoals eerder al is aangegeven is de IGJ gevraagd tot die tijd niet te handhaven.