Voorlopig geen inzage in patiëntendossier voor NZa en zorgverzekeraars bij bestrijding zorgfraude

Minister Bruins heeft de wijziging van de Wet Marktordening Gezondheidszorg, waardoor de bevoegdheid van zorgverzekeraars bij controles zou worden verruimd, ingetrokken. De Eerste Kamer zou niet akkoord zijn gegaan met deze wet. Hiermee zal de privacy van patiënten voorlopig niet verder aangetast worden.

Zoals de ANT gisteren al voorspelde was er geen meerderheid te vinden in de Senaat voor het wetsvoorstel. Veel senatoren vinden, net als de ANT, de wet een te grote inbreuk op de privacy van patiënten. Daarbij vond de ANT dat in de wet zorgaanbieders werden gedwongen om de nieuwe privacywet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) te overtreden.

Nu de PvdA ook tegen het wetsvoorstel is, is er niet langer een meerderheid van voorstanders. Er zal daarom een nieuw voorstel – een novelle – moeten komen. Hiervoor krijgt de minister twee keer drie maanden de tijd. De ANT pleitte eerder deze week in een brief aan de Eerste Kamer al voor grondige herziening van de wet.

Wet Marktordening Gezondheidszorg
In de huidige Wet Marktordening Gezondheidszorg is geregeld dat alleen zorgaanbieders, die een overeenkomst hebben met de zorgverzekeraar, inzage in patiëntgegevens moeten verlenen in het kader van controles.

Uitbreiding van die wet zou zorgverzekeraars, zowel bij gecontracteerde als bij ongecontracteerde zorgaanbieders, het recht op inzage geven in de medische gegevens van patiënten. Tandartsen hebben vaak geen contract met zorgverzekeraars, omdat de mondzorg niet onder de basisverzekering valt en omdat de maximum tarieven voor mondzorg sinds 2012 door de NZa worden vastgesteld.