VWS publiceert informatiekaart‘Zorg nodig in coronatijd?’

In oktober heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het kader van het afschalen van de reguliere zorg een vernieuwde informatiekaart ‘Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?’ gedeeld. Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS tot stand gekomen. 

De betrokken partijen hebben het ministerie van VWS geadviseerd om in lijn met de genoemde informatiekaart en passend bij de huidige situatie, met een boodschap voor de burger te komen. Een boodschap die juist in deze tijd van harde lockdown opnieuw moet worden gebracht. Het ministerie van VWS publiceert in lijn daarmee de informatiekaart‘Zorg nodig in coronatijd?’. Deze informatiekaart is samen met het bijbehorende visitekaartje te vinden op www.rijksoverheid.nl/zorgnodigincoronatijd. Daar zijn ook versies beschikbaar die zijn opgemaakt zodat ze gedrukt kunnen worden. Naast het digitale gebruik kan een gedrukte informatiekaart worden opgehangen en een stapeltje visitekaartjes bijvoorbeeld bij de balie worden neergelegd.