Waarschuwing voor VGZ, CZ en DSW wegens onvoldoende transparant zorginkoopproces

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing opgelegd, omdat zij onvoldoende transparant naar zorgaanbieders zijn geweest tijdens het zorginkoopproces. De zaak werd aan het licht gebracht door advocatenkantoor Maverick Advocaten, dat met succes de branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelenzorg NVOS-Orthobanda (NVOS) bijstond met twee handhavingstrajecten bij de NZa.

Het afgelopen jaar heeft ook de ANT een handhavingsverzoek ingediend over het zorginkoopproces van VGZ rondom implantologie. Daarbij is er vanwege de paralellen ook contact geweest tussen de advocaten van Maverick en die van de ANT. Helaas heeft de NZa de handhavingsverzoeken van zowel de KNMT als de ANT niet ontvankelijk verklaard en ook geen aanleiding gezien voor verder onderzoek. Dit ondanks het feit dat sommige zaken zoals de vergoeding van J33 en de onjuiste informatie op de website aan het begin van het jaar evident waren. Momenteel staat de ANT drie patiënten bij die te weinig van J33 vergoed hebben gekregen.

  • VGZ had op 1 april 2018 een incompleet tijdpad in het VGZ inkoopbeleid 2019 gepubliceerd. Nadien had de zorgverzekeraar het inkoopbeleid bovendien niet tijdig en onvoldoende gemotiveerd gewijzigd. Voor beide overtredingen van de Regeling zorginkoopproces heeft de NZa in bezwaar een waarschuwing opgelegd aan VGZ. Deze houdt in dat als VGZ in 2019 artikel 4 en of 7 van de Regeling zorginkoop nogmaals overtreedt bij de inkoop van hulpmiddelen, de NZa een bestuurlijke boete oplegt aan VGZ.
  • DSW had na 1 april 2018 het DSW inkoopbeleid 2019 op een onjuiste wijze gewijzigd. De Regeling zorginkoop bepaalt onder meer dat wijzigingen aanbrengen in het inkoopbeleid na 1 april slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. De wijziging door deze verzekeraar was, anders dan de NZa-regels voorschrijven, niet tijdig en onvoldoende gemotiveerd door DSW doorgevoerd. Ook was de wijziging niet op de juiste wijze aan zorgaanbieders gecommuniceerd. De NZa heeft een waarschuwing aan DSW opgelegd, die inhoudt dat als DSW in 2019 artikel 7 van de Regeling zorginkoop wederom overtreedt bij de inkoop van hulpmiddelen, de NZa een bestuurlijke boete oplegt aan DSW.
  • De NZa gaf voor een vergelijkbare overtreding ook CZ een waarschuwing.

De NZa heeft tevens aangekondigd ten aanzien van de zorginkoop 2020 harder op te treden tegen overtredingen van de Regeling zorginkoop. De NZa is nog bezig met een handhavingstraject ten aanzien van een andere zorgverzekeraar. De verwachting is dat de NZa in dat dossier in de tweede helft van 2019 een boete oplegt voor schendingen van de Regeling zorginkoop. Eerder deed de NZa dat al bij De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ), onderdeel van Zilveren Kruis. De NZa heeft DFZ hiervoor beboet. Lees hier wat Maverick Advocaten over deze zaak schreef en hier, hier, hier wat erover in de media werd gepubliceerd.

Bron: Maverick Advocaten