Webinar Leidraad Mondzorg Corona

Op woensdag 6 mei a.s. verzorgt de Commissie Leidraad Mondzorg Corona een webinar over de richtlijn die zij hebben opgesteld voor mondzorgverleners om de reguliere mondzorg te kunnen hervatten. Voorzitter Maarten Jansen zal het webinar begeleiden en samen met enkele afgevaardigden uit de Commissie toelichting geven op de totstandkoming van de Leidraad. Er zal onder meer in worden gegaan op:

  • Onderbouwing Leidraad Mondzorg Corona;
  • Triage;
  • PBM;
  • Organisatie in de praktijk;
  • de meest gestelde vragen.


Tijdens het tweede gedeelte van het webinar kunnen leden van de mondzorgkoepels vragen stellen aan de leden van de Commissie, zoals ook tijdens het webinar ‘Samen omgaan met corona’ op 18 april jl. het geval was. Dit webinar kun u hier terugkijken, de hightlights hier.

Tot slot willen wij vermelden dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke lijst met FAQ’s omtrent de Leidraad, waarin conform de laatste ontwikkelingen antwoorden zijn geformuleerd op de vragen die bij ons zijn binnengekomen.

Webinar Commissie Leidraad Mondzorg Corona
Datum: woensdag 6-5-20
Tijd: 20.00 – 21.30
Webinar bekijken (aanmelden niet nodig)

Het webinar is vrij toegankelijk; iedereen die in de mondzorg werkt kan meekijken.