Wet medezeggenschap cliënten zorgsector

Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking. Tandartspraktijken van waaruit meer dan 25 natuurlijke personen structureel zorg verlenen, zijn vanaf dat moment verplicht een cliëntenraad te hebben. Ongeveer 5 % van de tandartspraktijken zal onder deze verplichting gaan vallen. Valt u hieronder? We hebben voor u een stappenplan ontwikkeld om invulling te kunnen geven aan een cliëntenraad (het stappenplan zal vanaf volgende week op onze website beschikbaar zijn).

De ANT heeft zich, samen met de andere eerstelijnsorganisaties LHV, LVVP, KNGF, InEen, KNOV en de KNMT hard gemaakt voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders. In eerste instantie dienden tandartspraktijken met meer dan 10 zorgverleners al een clientenraad in te stellen maar  uiteindelijk is dit aantal verhoogd naar 25 zorgverleners.

Naast het stappenplan zal er een huishoudelijk reglement worden opgesteld waarin de werkwijze van de clientenraad is opgenomen. Dit model zal in april beschikbaar worden gesteld. Indien er in uw praktijk meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn zal u uiterlijk 1 juli 2020 een cliëntenraad geïnstalleerd dienen te hebben. Na 1 juli 2020 is er nog een half jaar de tijd, voor praktijk en cliëntenraad, om een verplichte medezeggenschapsregeling op te stellen. In deze medezeggenschapsregeling zullen ondermeer  de rechten en de benoemingsprocedure van de  cliëntenraad moeten worden geregeld. Een model medezeggenschapsregeling zal ook in april door de ANT voor de leden beschikbaar worden gesteld.