Wijzigingen tariefbeschikkingen tandheelkundige zorg en tandtechniek in eigen beheer per 1 maart 201

Op 14 februari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beleidsregel 'Tandheelkundige zorg' (BR/REG-17101a) vastgesteld. De ingangsdatum van deze beleidsregel is 1 maart 2017. Hiermee wordt de eerder voor 2017 vastgestelde beleidsregel 'Tandheelkundige zorg' (BR/REG-17101) vervangen. De beleidsregel BR/REG-17101 vervalt daarom per 1 maart.

UOS en  U35
De tarieven van de prestaties UOS en U35 zijn geïndexeerd naar het niveau van 2017. Tegelijk heeft een correctie plaatsgevonden voor de maanden januari en februari. Deze wijziging is zowel in de beleidsregel als in de tariefbeschikkingen 'Tandheelkundige zorg' en 'Tandtechniek in eigen beheer' doorgevoerd.

RSO
In de omschrijving van prestatie R80 is verduidelijkt dat deze verrichting minimaal 2 maanden voorafgaand aan het plaatsen van de kroon (R24) moet plaatsvinden.

G10
In de omschrijving van prestatie GlO is toegevoegd dat deze prestatie alleen gedeclareerd kan worden in combinatie met R24 als er sprake is van  een behandeling  waarbij  minimaal twee kronen  worden geplaatst.

P03
Bij prestatie P03 is het sterretje (*)  verwijderd.

 

Algemene Bepalingen hoofdstuk XIII Implantaten (J)
In de Algemene Bepalingen bij hoofdstuk XIII Implantaten (J) is de zin "Het tarief is uitdrukkelijk bedoeld voor eventualiteiten die tijdens de diagnostiek niet konden worden voorzien" verwijderd bij de prestatie J06, JlS, J16, J17 en J18. Moderne technieken laten nu toe dat diagnostiek en behandeling (implanteren) op eenzelfde dag kunnen plaatsvinden, dit wordt door deze bepaling belemmerd.

J44
De omschrijving van prestatie J44 is als volgt aangepast: De kosten van healing abutments zijn niet in rekening te brengen bij de J44. Deze kosten moeten in rekening worden gebracht middels J33.

E60
Bij prestatie E60 is een sterretje (*) toegevoegd. Hierdoor zijn de kosten van bijvoorbeeld MTA (of vergelijkbaar biokeramisch materiaal) declarabel.

R29
Bij prestatie R29 is een sterretje (*) toegevoegd. De titel vanR29 is gewijzigd in 'Confectiekroon' en het puntenaantal is verlaagd met één punt. De materiaal- en techniekkosten zijn hiermee uit het tarief gehaald en moeten voortaan apart in rekening worden gebracht.

Prothetische nazorg
In de omschrijving van de prothetische nazorg is aangepast dat de termijn van twee maanden niet geldt na plaatsing van een immediaatprothese. De tekst van de "nazorg-clausule" (pag. 46 van de tariefbeschikking) is als volgt aangepast (toevoeging is schuingedrukt): "Verrichtingen P01, P02, P03, P04, P06, P51, P52, P53, P54 en P56 kunnen niet binnen twee maanden na plaatsing worden gedeclareerd. De zorg van deze verrichtingen valt binnen twee maanden na plaatsing onder prothetische nazorg, behalve in het geval van een immediaatprothese. Verrichting P07, POS, P57 en P58 kunnen alleen binnen twee maanden na plaatsing worden gedeclareerd indien sprake is van onzorgvuldig gebruik door de patiënt."

Ga naar het tarievenoverzicht 2017

Wijzigingen tariefbeschikkingen tandheelkundige zorg en tandtechniek in eigen beheer per 1 maart 201