Wijzigingen zvw mondzorg per 1 januari 2017

Minister Schippers heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijzigingen in het zvw-pakket per 1 januari 2017. Ook in de mondzorg gaat het een en ander veranderen.

Implantaatgedragen gebitsprotheses


In de huidige situatie geldt dat uw patiënten een vaste eigen bijdrage van €125 moeten betalen voor een implantaatgedragen prothese in de onder- of bovenkaak. Voor de normale gebitsprothese geldt een eigen bijdrage van 25% van de kosten. Daardoor komt het geregeld voor dat een normale prothese duurder is dan een (hoogwaardiger) implantaatgedragen prothese. Ook de minister vindt deze situatie ongewenst.

Per 1 januari gelden de volgende eigen bijdrages bij protheses:

 

  • 10% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese voor de onderkaak
  • 8% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese voor de bovenkaak
  • 25% van de kosten voor een normale gebitsprothese (ongewijzigd)
  • 10% van de kosten voor reparaties en rebasing van gebitsprothesen, met een maximum van 45 euro

 

Fronttandvervanging tot en met 22 jaar


Kinderen tot 18 jaar hebben onder bepaalde omstandigheden recht op fronttandvervanging met implantaten. In de praktijk blijken ze daar echter nauwelijks gebruik van te kunnen maken, omdat de kaak nog niet volgroeid is. Per 1 januari hebben verzekerden waarbij een snij- of hoektand niet is aan aangelegd of voor het 18e levensjaar in zijn geheel verloren is gegaan door een ongeval, tot en met hun 22e levensjaar recht op deze (uitgestelde) behandeling.

 

Lees de kamerbrief van minister Schippers (.pdf)

Wijzigingen zvw mondzorg per 1 januari 2017