Wisseling van de wacht bij VWS

De wisseling van de wacht bij VWS heeft plaatsgevonden. Minister Schippers is afgetreden en heeft plaatsgemaakt voor een tweetal nieuwe ministers: Hugo de Jonge (1977)  en Bruno Bruins (1963), een unieke formule. De Jonge, tevens vice-premier namens het CDA krijgt de portefeuille langdurig zorg en ouderen. Hij wordt ook het hoofd en daarmee eindverantwoordelijke van VWS. Bruins, VVD, wordt minister zonder portefeuille en krijgt de eerste en tweedelijnszorg en daarmee ook de curatieve zorg onder zich.  

Dat betekent dat de mondzorgsector onder Bruno Bruins zal gaan vallen. Bruins is tot voor kort bestuursvoorzitter UWV geweest en was eerder korte tijd  staatssecretaris op het ministerie van OCW. De zorgsector is in die zin duidelijk onontgonnen terrein voor onze nieuwe minister. Bruins is evenals minister Schippers van VVD-huize en hij zal in die zin ongetwijfeld een aantal marsorders als erfenis meekrijgen. In haar afscheidsbrief aan de Kamer heeft Schippers immers gesteld volledig te geloven in het dossier taakherschikking mondzorg maar het politieke besluit daarover aan haar opvolger over te laten. Of Bruno Bruins bereid is deze erfenis nog eens kritisch tegen het licht te houden zal moeten blijken. Maar zijn eerste woorden aan de pers nadat hij met beoogd premier Rutte had gesproken waren bemoedigend: "Ik wil eerst kennis maken met de mensen in het veld, Ik vind het belangrijk dat ik de mensen ontmoet, niet alleen maar zenden, ook ontvangen".

Onze ervaring met VWS de afgelopen jaren is veeleer geweest dat er permanent gezonden werd, en nooit geluisterd. En dat daarbij lichtzinnig werd omgesprongen met de beginselen van behoorlijk bestuur. Bruins heeft dus aangegeven een open houding te willen tonen en wij zien er dus naar uit om op korte termijn kennis te maken met onze nieuwe bewindsman.


Bruno Bruins

Wisseling van de wacht bij VWS