Woord van het bestuur

Geachte collegae,

De Nederlandse (mond)zorg staat door de coronacrisis voor de grootste uitdaging ooit. We hebben in het verleden al veel stormen overleefd, maar deze vallen in het niet bij waar we als tandartsen nu voor staan. Dat geldt ook voor ons als ANT-bestuur. Bij het bepalen van onze standpunten en koers in deze crisis, wegen we veel belangen mee, zonder ook maar een moment de belangen van de  tandartsen uit het oog te verliezen. Tegelijkertijd zoeken we naar de goede balans met andere aspecten die belangrijk zijn: voorop de veiligheid van patiënten, niet minder belangrijk de veiligheid van u en uw team, de continuïteit van de sector, de beschikbaarheid van de zorg voor acute- en noodsituaties op korte termijn, het voorkomen van faillissementen en het werken aan een solide basis voor de toekomst na de crisis.

Veel leden (en ook niet-leden) hebben inmiddels gereageerd. De reacties zijn symbolisch voor de situatie van elke tandarts individueel. Van een tandarts in Brabant in het epicentrum van de epidemie tot een tandarts op een Waddeneiland, waar nagenoeg (nog) niets aan de hand is. Van een zwangere tandarts tot de eigenaar van een serie praktijken. En van oudere tandartsen die mogelijk in een hogere risicocategorie vallen tot jonge starters. We snappen de emoties: er zijn daarom momenteel ook geen foute of juiste meningen. Alleen meningen die respect verdienen.

Het is belangrijk dat we met elkaar in dialoog zijn en solidair blijven. Dit virus treft ons allemaal en we moeten het samen opknappen. Solidariteit binnen de beroepsgroep zelf is nu belangrijker dan ooit. De besmettingscurves geven nog onvoldoende aanknopingspunten om op korte termijn al een verbetering van de situatie te mogen verwachten. Maak dus solidariteit tot uw uitgangspunt en stel daarbij het belang van uw patiënten voorop. Geef geen onnodige persoonlijke interpretaties aan woorden als ‘spoed’, 'noodzakelijk' en ‘regulier’. En respecteer dat er veel collega's in een persoonlijke situatie verkeren die afwijkt van die van u en die rechtvaardigt dat zij een afwijkend standpunt innemen.

Op dit moment is het bestuur van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat proactief in de weer met VWS, de NZa en de zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat de sector op hun netvlies staat en dat iedereen die cruciaal is voor de besluitvorming doordrongen is van de ernst van de situatie in de mondzorgsector. Ook de gezondheid van de mondzorgteams is een absolute prioriteit en wij vechten ervoor dat ook voor onze sector de testen beschikbaar komen. Met de andere koepels en de universiteiten zijn we in dialoog over het opstellen van de preventieadviezen om te komen tot een formulering die sectorbreed gedragen wordt. De zorgverzekeraars hebben vandaag een voorstel van de ANT ontvangen voor noodfinanciering en een afschrift daarvan is onder de aandacht gebracht van onder andere minister de Jonge.

Bij dit alles is onze belangrijkste boodschap als bestuur dat wij een rotsvast vertrouwen hebben in de veerkracht van de sector en de professionaliteit van alle collega's. Nu kunt u waarmaken dat de tandarts de leider van het mondzorgteam is die vertrouwen en deskundigheid uitstraalt, verantwoorde afwegingen maakt en het mondzorgteam door woelige tijden loodst. We moeten dit met zijn allen doen. Alleen dan komen we er sterker uit en zijn we klaar om op te schalen als het weer kan.

Bestuur ANT

Jan Willem Vaartjes
Ravin Raktoe
Richard Suy
Wilfred Kniese