Work in progress: Materiaal- en Techniekkosten zichtbaar maken

Vanaf 1 januari 2018 verplicht de NZa mondzorgaanbieders om de inkoopkosten van materiaal en techniek inzichtelijk te maken door het verstrekken van een prijslijst materiaal en techniek.
Zichtbaar in praktijk en op website
Deze lijst geeft een overzicht van de door de zorgaanbieder doorgaans gebruikte materialen en technieken met de daarbij behorende prijzen. De prijslijst moet op een duidelijk zichtbare plaats in de praktijk te vinden zijn en dient ook op de website gepubliceerd te worden.

ANT ontwikkelt tool
De ANT is bezig met het maken van een format, waarmee u straks kunt voldoen aan deze nieuwe verplichting. Met behulp van dit format kunnen mondzorgpraktijken een overzicht van de tandartstarieven op hun eigen praktijkwebsite plaatsen. Ook de inkoopkosten kunnen daarop vanaf volgend jaar worden bijgehouden. De tool is gratis voor alle ANT-leden.

Wij zijn druk bezig om de puntjes op de “i” te zetten bij dit format. Wij houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte wanneer u het format kunt gebruiken.