Zilveren Kruis geeft spiegelinfomatie jeugdmondzorg aan praktijken

Zilveren Kruis (ZK) heeft praktijken een spiegel mondzorg aangeboden. In de spiegel mondzorg  hebben zij het declaratiegedrag voor jeugdige patiënten in uw praktijk gespiegeld aan een vergelijkbare patiëntenpopulatie.

De spiegel mondzorg is volgens ZK bedoeld om gepast gebruik gezamenlijk te bevorderen. Gepast gebruik gaat uit van zorg die passend is bij de zorgbehoefte van uw patiënt. Dus niet te veel maar ook niet te weinig en conform richtlijnen en protocollen.

Volgens ZK is er in het veld een sterke behoefte om spiegelinformatie te ontvangen. Deze spiegelinformatie op basis van declaratiegegevens van zorgverzekeraars kan u als zorgaanbieder helpen bij het evalueren van uw behandelbeleid.

De meest gedeclareerde prestaties voor de jeugd zijn in kaart gebracht


In de spiegel kunt u zien op welke onderdelen uw praktijk afwijkt. ZK heeft de meest voorkomende prestaties gespiegeld aan een vergelijkbare patiëntenpopulatie. Hoewel ZK aangeeft niet te streven naar gemiddelde zorg, geeft het gemiddelde wel een beeld van wat gebruikelijk is binnen de beroepsgroep.

Verheugd


De ANT dringt al jaren aan op het verstrekken van spiegelinformatie in plaats van terugvorderingsacties op basis van statistiek. Wij zijn verheugd dat ZK deze stap heeft gezet.

Bekijk hieronder als voorbeeld de spiegelinformatie van een praktijk.

Bekijk voorbeeld