Zorgen mondzorgalliantie over beoogde wijziging Zorgverzekeringswet

De mondzorgalliantie maakt zich ernstige zorgen over het wetsvoorstel van minister De Jonge van VWS om het aandeel niet-gecontracteerde zorg terug te dringen. Als de wet wordt aangenomen kan de minister de maximumvergoeding voor niet-gecontracteerde zorg per sector wettelijk vastleggen, waarmee de vrije artsenkeuze feitelijk wordt afgeschaft.

Het inperken van de vrije artsenkeuze doet ernstig afbreuk aan de democratische beginselen die ten grondslag liggen aan de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van ons zorgstelsel, aldus alliantie. De zorgen van de beroepsorganisaties KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT hierover hebben zij per brief gedeeld met de leden van de Vaste Kamercommissie VWS (pdf).

De mondzorgalliantie maakt zich zorgen over de snelheid en proportionaliteit waarmee deze voorgenomen wetswijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt ingezet en ook over de gevolgen hiervan voor patiënten en de ruim 45.000 professionals werkzaam in de mondzorg. De gezamenlijke beroepsorganisaties zetten zich in om mondzorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedere Nederlander.