Zorgverzekeraars kunnen coronatoeslag nu ook ‘los’ verwerken

Zorgverzekeraars Nederland heeft laten weten dat zorgverzekeraars zeer binnenkort alle declaraties met de prestatiecodes C88 en F902 voor de coronatoeslag kunnen verwerken. Dat betekent dat deze tijdelijke codes vanaf maandag 7 september zowel in combinatie met andere codes als los kunnen worden gedeclareerd.

De Mondzorgalliantie gaat er hiermee vanuit dat afwijzingen vanaf volgende week niet meer plaatsvinden. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, neem dan contact op met de ledenservice van je beroepsorganisatie.

Kernpunten van de toeslagregeling

  • Van 1 augustus tot en met 1 november mogen mondzorgverleners een coronatoeslag rekenen;
  • De daarvoor bestemde tijdelijke prestatiecodes zijn C88 en F902 (orthodontie);
  • De coronatoeslag kan maximaal 1 keer per dag per patiënt in rekening worden gebracht, ongeacht het aantal afspraken;
  • Het in rekening brengen van een toeslag is geen verplichting;
  • Informeer je patiënt vooraf als je de toeslag in rekening brengt;
  • Vóór 1 november wordt onderzocht of de toeslag blijft bestaan.


Let op: het is niet toegestaan patiënten andere prestaties dan C88 en F902 in rekening te brengen voor door de corona-uitbraak ontstane meerkosten, zoals bijvoorbeeld code C22 (aanvullende medische anamnese) of C85 (weekendtoeslag). Voor behandelingen die verricht zijn voor de ingangsdatum van de regeling, 1 augustus, mogen ook geen meerkosten berekend worden.