Zorgverzekeraars mogen verzekerden informeren over vergoeding van mondzorg voor kinderen

Begin september luidde de ANT de noodklok middels een brandbrief aan minister Bruins van VWS. In de brandbrief vroegen wij de minister zorgverzekeraars aan te moedigen een brief te sturen naar ouders en verzorgers van jeugdigen die de tandarts niet bezoeken. Ruim een half miljoen kinderen deed dit niet. Een pilot van verzekeraar DSW bewees dat iets zo simpel als het sturen van een brief al een groot succes had. 43% van de jeugdigen bezocht binnen een half jaar na het versturen van de brief alsnog de tandarts.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd welke ruimte er binnen wet- en regelgeving bestaat om verzekerden persoonlijk te informeren over de vergoeding van mondzorg. De AP gaf hier al eerder een uitspraak over en heeft daar onlangs nader uitsluitsel over gegeven: onder strikte voorwaarden mogen zorgverzekeraars hun verzekerden (gericht) informeren.

In de brief, die AP aan ZN stuurde, benoemt AP dat, wanneer een betrokkene een zorgverzekeringspolis afsluit bij een zorgverzekeraar er sprake is van een zorgverzekeringsovereenkomst. Zorgverzekeraars mogen hierdoor persoonsgegevens verwerken voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van die overeenkomst. AP noemt dat enkele gegevens – met uitzondering van declaratiegegevens – hierdoor gebruikt mogen worden om verzekerden te informeren dat mondzorg voor kinderen wel – en zonder eigen bijdrage – vergoed wordt vanuit het basispakket. Zorgverzekeraars mogen die bijzondere persoonsgegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de zorgverzekeringsovereenkomst of de Zorgverzekeringswet, en wel alleen voor de doelen die zijn omschreven in artikel 7.1 en 7.2 van de Regeling zorgverzekering (zoals de betaling aan een zorgaanbieder, de vergoeding aan de verzekerde, het uitvoeren van formele en materiële controle, etc.). AP stelt dat het onder deze omstandigheden informeren door de zorgverzekeraar kan worden gebaseerd op de wens om op een redelijke wijze invulling en uitvoering te geven aan die zorgverzekeringsovereenkomst. Die kan onder deze omstandigheden met zich brengen dat zorgverzekeraars hun verzekerden informeren over de inhoud van de overeenkomst en over welke zorg voor vergoeding in aanmerking komt. In dit geval was er aanleiding voor extra voorlichting. Uiteindelijk is die voorlichting in het belang van de verzekerde. In dit geval valt er gezondheidswinst te behalen indien minderjarigen tijdig mondzorg inroepen. Bovendien stimuleren zorgverzekeraars hun verzekerden hiermee om gepast gebruik te maken van verzekerde zorg.

ZN geeft aan dat zorgverzekeraars, op basis van de ruimte die de AP geeft, verzekerden met kinderen die niet naar de tandarts gaan nu nog gerichter zullen gaan informeren.

De ANT is blij met de gedetailleerde uitspraak van AP en ziet dit als een grote stap voorwaarts op weg naar een mondgezonde generatie.

Lees hier de volledige brief van AP aan ZN.

CZ, Zilveren Kruis, Menzis en VGZ sturen brieven verzekerden
Verzekeraar CZ laat naar aanleiding van het bericht van AP weten de komende dagen 200.000 brieven de deur uit te doen. Lees hier het artikel.