ZZP-tandarts toch ondernemer – Belastingdienst honoreert bezwaar integraal

Op 11 oktober 2019 berichtte wij u dat de ANT een zzp-lid (gestart in 2013) juridisch ondersteunde in haar bezwaar tegen de opvattingen van de Belastingdienst dat zij over de jaren 2015, 2016 en 2017 niet had voldaan aan de criteria die zijn gesteld voor ondernemerschap. Inmiddels kunnen wij u berichten dat de Belastingdienst in de bezwaarschriftprocedure is teruggekomen op haar eerdere standpunt en dat het door de advocaat van ANT namens het zzp-lid ingediende bezwaar integraal is gehonoreerd. Het standpunt van de Belastingdienst is in de beslissing op bezwaar inhoudelijk niet nader gemotiveerd, omdat - zo geeft de Belastingdienst aan - “de motivering van de beslissing op bezwaar overeenkomt met de motivering van het bezwaar”.

Hoewel de toetsing of wordt voldaan aan de criteria voor ondernemerschap altijd in het individuele geval moeten worden gemaakt en deze toetsing sterk afhankelijk is van de specifieke feiten en omstandigheden van het betreffende geval, bieden de argumenten die in de bezwaarschriftprocedure zijn gewisseld wel inzicht in de afwegingen van de Belastingdienst (o.a. m.b.t. verschillende bepalingen in de modelovereenkomst) en wat daar tegenin valt te brengen. In bijgaand document van onze advocaat treft u een overzicht aan van:
a) het juridisch toetsingskader,
b) de argumenten van de Belastingdienst
c) het gevoerde en gehonoreerde verweer.
Wellicht kan een en ander u helpen, mocht u zelf in een discussie komen met de Belastingdienst over dit onderwerp.

De ANT komt al lange tijd op voor zzp'ers zoals terug te lezen is in o.a. ditdit, en dit eerdere nieuwsbericht. Ook houden we geregeld workshops specifiek voor de zzp'er en schreef bestuursvoorzitten Jan Willem Vaartjes onlangs nog deze column.