Digitale nieuwsbrief

Met grote regelmaat worden digitale nieuwsbrieven verstuurd aan alle leden en studentleden waarvan we een actueel e-mailadres in ons bestand hebben. De nieuwsbrieven bevatten altijd waardevolle informatie over zaken als beleid, richtlijnen, overheidsbesluiten, persberichten en dergelijke. Ook sturen we, indien relevant, bestanden mee met waardevolle informatie en handvatten die voor de dagelijkse praktijkvoering van belang kunnen zijn. Alle nieuwsbrieven worden na verzending in het nieuwsbriefarchief op het ledendeel van de ANT website geplaatst waar leden ze kunnen nalezen.

Let op: zorg ervoor dat wij altijd over het juiste emailadres beschikken, zo mist u niets. Wijzigingen kunt u doorgeven via de administratie


Schrijf u nu in voor de ANT-nieuwsbrief
Overzicht december 2013

| NBR 2

Op 19 december heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het tussenrapport Onderzoek Zorgfraude gepubliceerd. Dit rapport is een van de bijlagen bij de voortgangsrapportage over fraudebestrijding in de zorg die VWS aan de Tweede Kamer heeft gestuurd

Lees verder

| NBR 1

Deze week hebben we het Milliman-rapport Review impact vrije tarieven mondzorg 2012 ook aangeboden aan minister Schippers van VWS.

Lees verder