Schrijf u nu in voor de ANT-nieuwsbrief
Overzicht

| NBR 32

Nieuwsbrief: Klachten gezinsleden verduidelijkt in Leidraad 4.01, NZa-Special: ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’ en meer!

Lees verder

| NBR 31

Nieuwsbrief: Probleem verwerking C88 en F902 bij sommige verzekeraars, model medezeggenschapsregeling voor cliëntenraad, wijziging E86 en meer!

Lees verder

| NBR 30

Nieuwsbrief: Menzis geeft gehoor aan verzoek ANT om jeugd aan te schrijven, verdere verduidelijking informatieaanbod voor mondzorgpatiënten en meer!

Lees verder

| NBR 29

Nieuwsbrief: Meldpunt Mondzorg Corona online, compensatie voor mondzorgaanbieders langdurige zorg, jaarverslag tuchtklachtfunctionarissen en meer!

Lees verder

| NBR 28

Nieuwsbrief: Besturen KNMT en ANT tekenen intentieverklaring samengaan, pas duidelijkheid over capaciteit Tandheelkunde na zomerreces en meer!

Lees verder


| NBR 26

Nieuwsbrief: Vereenvoudiging verrekening van inhaalzorg bij continuïteitsbijdrage, Dringende oproep KNMT en ANT leid meer tandartsen op en meer!

Lees verder