Kwaliteitskader cosmetische zorg vastgesteld

Op 12 november 2019 is het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Het definitieve kader is vanaf maandag te downloaden via deze link. Wij zullen het dan ook opnemen op onze website.

Voor de tandartsen is van belang dat het Zorginstituut het volgende heeft aangegeven:

Het kwaliteitskader beschrijft de landelijke afspraken over hoe de cosmetische zorg georganiseerd moet zijn, zodat een cliënt overal in Nederland dezelfde veilige en kwalitatief goede cosmetische zorg krijgt. Het kader stelt algemene kwaliteitseisen aan de opleiding en ervaring van zorgverleners die cosmetische zorg verlenen. Het kwaliteitskader gaat echter niet nader in op de bevoegdheid van zorgverleners. Dit wordt uitgelegd in de Wet BIG en daar sluit het kader op aan. Uit de Wet BIG volgt onder meer dat de zorgverlener zowel bevoegd als bekwaam moet zijn om voorbehouden handelingen uit te mogen voeren, en dat voorbehouden handelingen zijn toegekend aan BIG-geregistreerde zorgverleners. Daarbij moet de zorgverlener de grenzen van zijn (wettelijk bepaalde) deskundigheidsgebied in acht nemen. Het kwaliteitskader houdt voorgaande wettelijke omschrijving als uitgangspunt aan. Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg vult dus niet in wat zorgverleners (beroepsgroepen) wel of niet mogen doen of waartoe ze bevoegd zijn.

Dit betekent dat wij als sector verder kunnen werken aan het borgen van de kwaliteit en de bekwaamheid van tandartsen, die zich bezighouden met deze cosmetische zorg.

Wij zullen ons hiervoor ook de komende jaren blijven inzetten.

Door Jan Willem Vaartjes
Jan Willem Vaartjes is voorzitter van de ANT. Na zijn studie tandheelkunde heeft hij zich gedifferentieerd in de orale implantologie. Hij werkt als tandarts-partner bij de kliniek voor tandheelkunde in Utrecht. Vaartjes maakt zich sterk voor transparantie en minder regeldruk.