Slechts 0,1 procent van de bevolking ziet af van dringende tandheelkundige zorg vanwege de kosten

Dit kerncijfer publiceerde De Staat van Volksgezondheid en Zorg. Het percentage is dermate laag dat we hieruit kunnen afleiden dat kosten niet als een belemmering worden gezien.

Het cijfer werd gepubliceerd in 2019 en gaat over het jaar 2017. Het is het laagste percentage ooit, vergeleken met de voorgaande jaren. Te zien is dat het percentage vanaf 2008 opliep van 0,5 procent tot een piek in 2014 op een percentage van 1,5. Opvallend is dat het percentage direct daarna weer drastisch afliep. In de twee daaropvolgende jaren, 2015 en 2016, was het percentage 0,3. In vergelijking met andere landen scoort Nederland met 0,1 het beste. Het slechtste scoort Letland met een percentage van 13,4. Ook buurland België scoort met een 3,5 al aanzienlijk lager. Bekijk onderstaand een overzicht van alle aan het onderzoek deelnemende landen.