Zilveren Kruis: tandarts kan verwijzen naar fysiotherapeut.

In april stuurden we een brief naar Zilveren Kruis waarin we bezwaar maakten dat de tandarts geen verwijzer kan zijn naar een (orofaciaal) fysiotherapeut. Recent is ons door Zilveren Kruis bericht dat de tandarts (inmiddels) is opgenomen als mogelijke verwijzer.

Daarnaast is opgemerkt dat voor de aanvullende verzekering geen verwijzing noodzakelijk is. We kunnen ons echter voorstellen dat behandelingen van tandarts-gnathologen (deels) worden vergoed vanuit de basisverzekering en het opnemen van de tandarts als verwijzer daarom een essentiële stap is.
We zijn daarom blij van het Zilveren Kruis te hebben vernomen dat de tandarts nu als verwijzer is genoemd.