1. Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek

Voorpraktijken beheert al voor bijna 600 praktijken de facilitaire contracten. In een eerste analyse “het Inventarisatiebezoek” onderzoekt de adviseur van Voorpraktijken geheel onafhankelijk of de praktijk:

-voldoet aan wet- en regelgeving
-voldoet aan verzekeringseisen
-onnodige kosten kan beperken
-kansen heeft op het gebied van duurzaamheid
-marktconforme contracten heeft

U hoeft zelf NIETS te doen, behalve de ordners (digitaal of op papier) neer te zetten en onze adviseur doet de rest!

Vervolgens kunt u er, indien de resultaten interessant genoeg voor u zijn, voor kiezen om zaken door Voorpraktijken te laten verbeteren. Verder naar onderen treft u enkele voorbeelden aan van resultaten.

Via www.voorpraktijken.nl plant u eenvoudig een persoonlijke kennismaking in. Tijdens deze vrijblijvende kennismaking op de praktijk kan de adviseur meestal zelfs al enkele concrete tips geven!


Op wel 30 aandachtsgebieden kan Voorpraktijken verbeterkansen inzichtelijk maken. Het mooiste aan hun aanbod: het is volledig no-cure-no-pay. Dat betekent dat uw praktijk na het bezoek van Voorpraktijken uiteindelijk zal besparen, vanzelfsprekend zonder concessies te doen aan kwaliteit, service of voorwaarden. Bovendien hoeft u zich er niet meer mee bezig te houden, zodat u tijd overhoudt voor belangrijkere en vaak ook interessantere zaken. Zoals in het gesprek aangegeven, kunt u er natuurlijk ook voor kiezen (gedeeltelijk) bij uw huidige leveranciers te blijven maar de bevindingen van Voorpraktijken te gebruiken om een gefundeerde aanvraag te kunnen doen voor verbeterde voorwaarden.

Fase 1: Het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek

  1. Op de praktijk worden alle benodigde gegevens verzameld, u en uw medewerkers kunnen dus gewoon de normale werkzaamheden uitvoeren
  2. U ontvangt een samenvatting van alle gevonden kansen op wel 30 aandachtsgebieden
  3. Na enkele weken vindt een kort beslissingsgesprek plaats, waarin u aangeeft welke gevonden verbeter/bespaarmogelijkheden je geregeld wenst te hebben (zie fase 2)
     

Fase 2: Voorpraktijken TOP-deelname

Vanaf het moment dat u deelneemt, houdt Voorpraktijken al uw contracten in de gaten én neemt zo nodig actie als er marktontwikkelingen zijn of bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving hierom vraagt. 

Uw facilitaire contracten zullen dus altijd op orde blijven, waardoor u gerust met uw eigen vak bezig kunt zijn. Het meest interessante hieraan is dat u netto nog steeds zult besparen door de gevonden besparingskansen in het inventarisatiebezoek, terwijl u en uw collega’s zelf dus óók het werk niet meer hoeven te doen. Uw huidige contracten worden indien nodig door Voorpraktijken opgezegd en de verbeterde contracten met Voorpraktijken partners starten op het juiste moment.

 Verder geldt:
* Uitsluitend betrouwbare leveranciers die de kwaliteit en service bieden die uw praktijk wenst
* Met respect voor bestaande relaties

 Met inmiddels 560 deelnemende praktijken, weet Voorpraktijken als geen ander hoe dit soort zaken zo slim en efficiënt mogelijk geregeld kunnen worden. Bovendien geldt de kracht van het collectief: hoe meer leden besluiten mee te doen, hoe beter de voorwaarden zullen zijn.

Ook voor niet-leden

Voor onze leden geldt er een ledenkorting voor zowel het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek als de TOP-deelname. Als ANT vinden wij het echter belangrijk dat álle praktijken op facilitair gebied goed op orde zijn. U kunt dus óók deelnemen als u geen ANT-lid bent, alleen dan zonder ledenkorting. Mocht u dit jaar gebruik maken van 'Voorpraktijken' en u wordt volgend jaar ANT-lid? Dan ontvangt u alsnog met terugwerkende kracht de ledenkorting.

U kunt het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek aanvragen via onderstaande knop of via 085 - 27 33 5 66.

Ik wil graag het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek aanvragen

Al uw inkoop- en onderhoudscontracten op orde via Voorpraktijken

Als u kiest voor de ANT, kiest u ook voor optimale ondersteuning bij het ondernemen. Voorpraktijken geeft u de mogelijkheid om op de praktijk alle inkoop- en contractbeheer onder de loep te laten nemen. Dit levert in alle gevallen verbeteringen en besparingen op. Daarnaast ook veel gemak en rust, want Voorpraktijken kan het contractbeheer helemaal voor u overnemen. Zo kunt u zich richten op de (voor de meeste leden) leukere zaken waar u voor bent opgeleid.

Saghi Helmi, praktijkhouder Helmi’s Dental Care te Leidschendam:
“Ik zou het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek al mijn collegae aanraden. U kunt zelf gewoon aan het werk zijn, terwijl ondertussen al die contracten waar u nooit tijd voor hebt worden bekeken en verbeterd.”

Er worden voortdurend ANT-leden Voorpraktijken-Inventarisatiebezoeken uitgevoerd. Om u een idee te geven van de kansen die er liggen laten we u totale financiële resultaat zien, maar ook de meest opvallende verbetermogelijkheid.

Ik wil graag het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek aanvragen

Praktijk 1:


Meest opvallende verbeterkans: Deze solopraktijk had door tijdgebrek en regeldruk nog geen maatregelen genomen om de verplichte watertest twee keer per jaar uit te (laten) voeren. Via Voorpraktijken kan de praktijk dit eenvoudig en tegen de beste kwaliteit en voorwaarden laten regelen.

Praktijk 2:


Meest opvallende verbeterkans: Deze praktijk in de tijd tussen het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek en het beslissingsgesprek een contract afgesloten met een bureau dat “gegarandeerd” lagere energietarieven kon realiseren. De praktijkhouder was dan ook verbaasd over advies van Voorpraktijken om het huidige energiecontract uit te dienen. Gezien de sinds vorig jaar stijgende energiemarkt, is het in dit geval namelijk vele malen gunstiger om het contract dat van 2016 tot 2021 loopt uit te dienen. De genoemde tarieven van het inkoopbureau lagen dan ook zelfs boven de huidige tarieven met een extreme kostenpost voor vaste leveringskosten van maar liefst € 420,- per jaar. Bovendien zou het verbreken van de huidige zakelijke overeenkomst een boete van tienduizenden Euro’s opleveren. Inmiddels zijn er, samen met de praktijkhouder, stappen genomen om het energie-inkoopbureau te dwingen af te zien van hun dienstverlening.

Praktijk 3:


Meest opvallende verbeterkans: Deze praktijk huurde haar pinapparaat van de bank voor € 39,- per maand, terwijl het kopen van een pinautomaat via Voorpraktijken een veel slimmere zakelijke keuze is. Door dit om te zetten (een zeer eenvoudige actie), bespaart de praktijk tijdens de levensduur van het nieuwe apparaat maar liefst € 2.297,43.

Praktijk 4:


Meest opvallende verbeterkans: De praktijkhouder gaf aan liever geen afscheid te nemen van het huidige beveiligingsbedrijf vanwege goede relaties met deze lokale onderneming. Voorpraktijken gaat hier zelf ook altijd respectvol mee om. Vanuit de dienstverlening “individueel contractbeheer” heeft Voorpraktijken onderhandeld met de lokale leverancier en de contractvoorwaarden weer marktconform gemaakt. Daarnaast is het losse contract voor onderhoud blusmiddelen binnen de mantelovereenkomst opgenomen. Dit scheelt weer een leverancier, een contract, een onderhoudsafspraak en een factuur.

Praktijk 5:


Meest opvallende verbeterkans: Door de huidige drie kleine 240 liter afvalcontainers die twee keer per week geledigd werden om te zetten naar één 770 liter container, kan deze praktijk de kosten voor afvalverwijdering via Voorpraktijken bijna halveren. Om maar niet te spreken van de mogelijke besparing in arbeidstijd en gemak.

Praktijk 6:


Meest opvallende verbeterkans: Deze praktijk zat midden in een verbouwing die direct gestart is nadat de praktijk was overgenomen. Het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek kon niet op een beter moment komen. De praktijkhouders liepen over van het werk en waren erg blij een aantal noodzakelijke randzaken door Voorpraktijken te kunnen laten regelen. Op basis van de contracten van de vorige praktijkhouder was er ook nog eens een besparing mogelijk.

Praktijk 7:


Meest opvallende verbeterkans: De praktijkhouder van deze praktijk had al vele jaren een gsm-abonnement, waar in de loop van de tijd allerlei modules bij waren gekomen. Voorpraktijken heeft het bel- en internetgedrag geanalyseerd en kon op deze ene gsm maar liefst 60% besparen, ruim € 677,73 per jaar.

Praktijk 8:


Meest opvallende verbeterkans: In mei 2019 stopt KPN met traditionele telefonie via ISDN. Deze praktijk was zich hier niet van bewust. Toen bleek dat de migratie naar VoIP-telefonie via Voorpraktijken zonder risico uitgevoerd kan worden en de kosten bijna gehalveerd worden, was de keuze snel gemaakt.

Ik wil graag het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek aanvragen