AED

In Nederland worden iedere week ongeveer driehonderd mensen getroffen door een hartstilstand. In de jaren negentig overleefde slechts negen procent van alle slachtoffers dit. Tegenwoordig is de overlevingskans gestegen naar drieëntwintig procent, wanneer meteen wordt begonnen te reanimeren met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Ondanks dat Nederland al over vele AED's beschikt zijn er nog veel te weinig om over een hartveilige omgeving te kunnen spreken. Ook is er een groot verschil tussen bedrijventerreinen en stadscentra en woonwijken. Bedrijven en andere organisaties hebben steeds vaker een AED beschikbaar, in woonwijken is dit veel minder het geval.

Een AED is een investering, maar u zou het ook kunnen gebruiken als communicatiemiddel richting patiënten (wij doen een stap extra en investeren voor u in een AED) of omwonenden (wij zorgen dat u als omwonende van onze praktijk gebruik kunt maken van onze AED als dit nodig is).

De markt van AED’s is ingewikkeld. Slechte AED’s bestaan niet, maar een AED kan alleen goed functioneren als het onderhoud correct en tijdig wordt uitgevoerd. De aanschafprijzen liggen ver uiteen, maar batterijen en elektrodes moeten periodiek vervangen worden om een goede werking te kunnen garanderen. Omdat de levensduur en de prijzen van deze artikelen per fabrikant enorm verschillen, is het belangrijk om de totale kosten per tien jaar te berekenen.

De totale kosten inclusief aanschaf en gespreid over tien jaar, bedragen (afhankelijk of u ook kinderelektrodes op voorraad houdt) tussen de € 200,- en € 225,- per jaar.

Rekening gebruik AED niet meer voor eigenaar 
NU.nl meldde dat vanaf 1 januari de kosten van het inzetten van een AED niet meer voor rekening komen van de eigenaar. Dat betekent dat, na een inzet, het vervangen van de elektrodes e.d. automatisch wordt verhaald op de zorgverzekering van de getroffen patiënt.

De drempel om een AED in de praktijk aan te schaffen wordt hiermee wellicht wederom iets lager. Met een AED kunt u aan uw personeel en patiënten tonen dat u zich maximaal inzet om de veiligheid in de praktijk op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Voorpraktijken heeft een kant-en-klaar AED-pakket voor de praktijk, inclusief montage en gebruikersinstructie, laten samenstellen:

 

 

Meer informatie over de geselecteerde AED (pdf).

NB. In de BHV-cursus die de ANT op haar kantoor organiseert en in de trainingen die u op uw praktijk kunt organiseren vanuit Voorpraktijken is reanimatie-training met de AED ook onderdeel van deze stof. 

Ik wil graag een aanbod voor een AED

Plan het Voorpraktijken-inventarisatiebezoek in en laat u ontzorgen
Door het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek (no cure no pay) in te plannen, kunt u een analyse laten maken van uw huidige situatie op het gebied van AED. Daarnaast worden ook uw afvalverwijdering, airco-onderhoud, waterzorg en nog 26 aandachtsgebieden beoordeeld. Desgewenst kunt u dit in handen geven van specialisten die ervoor zorgen dat u:

- Geen onnodige kosten maakt
- Marktconforme contracten heeft

Maar ook:

- Voldoet aan wet en regelgeving op facilitair gebied (ARBO, Bouwbesluit, Activiteitenbesluit milieubeheer etc.)
- Voldoet aan verzekeringseisen

Ook niet onbelangrijk: op de praktijk worden door de adviseur van Voorpraktijken alle benodigde gegevens voor u verzameld, u en uw medewerkers kunnen dus gewoon de normale werkzaamheden uitvoeren.

Vraag het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek aan