Informatieplicht energie

Grotere praktijken moeten vóór 1 juli de overheid informeren
Als uw praktijk per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruikt, dan valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Eventueel zelf opgewekte energie mag u niet aftrekken van deze verbruiken. U bent dan (al sinds enkele jaren) verplicht om dan te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen zich voor uw praktijk binnen vijf jaar terugverdienen en u dient deze maatregelen ook te treffen.

Met de nu ingevoerde informatieplicht wil de overheid de energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

U bent verplicht om zelf actie te ondernemen en vóór 1 juli 2019 bij de overheid op een speciaal daarvoor ontwikkeld portaal aan te geven wat u al aan energiebesparing heeft gedaan.  

 Plan het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek in en laat u ontzorgen

Door het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek (no cure no pay) in te plannen, kunt u een analyse laten maken van uw energieverbruik zodat u weet of u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer valt en welke vervolgstappen er mogelijk zijn.

Daarnaast worden ook uw afvalverwijdering, airco-onderhoud, waterzorg en nog 26 aandachtsgebieden beoordeel. Desgewenst kunt u dit in handen geven van specialisten die ervoor zorgen dat u:

  • Geen onnodige kosten maakt
  • Marktconforme contracten heeft

Maar ook:

  • Voldoet aan wet en regelgeving op facilitair gebied (ARBO, Bouwbesluit, Activiteitenbesluit milieubeheer etc.)
  • Voldoet aan verzekeringseisen

Ook niet onbelangrijk: op de praktijk worden door de adviseur van Voorpaktijken alle benodigde gegevens voor u verzameld, u en uw medewerkers kunnen dus gewoon de normale werkzaamheden uitvoeren.

Vraag het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoekaan

Plan het Voorpraktijken-inventarisatiebezoek in en laat u ontzorgen
Door het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek (no cure no pay) in te plannen, kunt u een analyse laten maken van uw huidige situatie op het gebied van energiebesparing. Daarnaast worden ook uw afvalverwijdering, airco-onderhoud, waterzorg en nog 26 aandachtsgebieden beoordeeld. Desgewenst kunt u dit in handen geven van specialisten die ervoor zorgen dat u:

- Geen onnodige kosten maakt
- Marktconforme contracten heeft

Maar ook:

- Voldoet aan wet en regelgeving op facilitair gebied (ARBO, Bouwbesluit, Activiteitenbesluit milieubeheer etc.)
- Voldoet aan verzekeringseisen

Ook niet onbelangrijk: op de praktijk worden door de adviseur van Voorpraktijken alle benodigde gegevens voor u verzameld, u en uw medewerkers kunnen dus gewoon de normale werkzaamheden uitvoeren.

Vraag het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek aan