Safety and Security

Voldoet u aan alle eisen vanuit de wet en uw verzekeringspolis?
Voor praktijkpanden gelden allerlei regels rondom (brand)veiligheid. Het is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om blusmiddelen periodiek te laten keuren. De keuring van brandblussers, brandhaspels en aanverwanten zijn daar een onderdeel van. Als blusmiddelen niet worden gekeurd en de brandweer voert een controle uit, dan kan dit leiden tot een boete.

Jaarlijkse controle en onderhoud van noodverlichting is ook verplicht. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en in de Arbowet. Men eist dat de mensen in een pand altijd moeten kunnen vluchten. Dit is alleen te realiseren als de noodverlichting functioneert en dus onderhouden wordt. 

TIP: Een veel gehoorde opmerking over onderhoud vluchtwegverlichting is “Ja, ik zie toch dat hij het doet, waarom een bedrijf laten komen?”. Dit is een denkfout: vluchtwegverlichting is meestal aangesloten op de netstroom, maar bij een brand valt dit vaak uit. Een batterij in de vluchtwegverlichting zorgt er dan voor dat deze blijft werken, zodat een veilige ontruiming mogelijk is. Het onderhoud aan dit soort vluchtwegarmaturen heeft dan ook vooral te maken met de aanwezige accu.

In de grotere praktijken, is er soms ook een brandmeldcentrale (een BMC) aanwezig. Deze moet in veel gevallen jaarlijks worden gecertificeerd en bovendien worden onderhouden conform de NEN 2654-1.

Behalve wettelijke verplichtingen, staat er ook in veel verzekeringspolissen dat de praktijk moet voldoen aan bepaalde beveiligingsnormen zoals een doormelding naar een particuliere alarmcentrale (PAC) en het laten onderhouden van het systeem door een BORG of VRKI-gecertificeerd bedrijf. Belangrijk om te controleren, want als dit niet gebeurt en u wilt schade claimen kan de verzekering op die grond afwijzen. Op de website van ANT-partner Geijsel Kroon kunt u meer informatie vinden over dit soort clausules.

In de meeste praktijken heeft u te maken met de volgende gebouwgebonden maatregelen:

  • Inbraakalarminstallatie
  • Meldkamer
  • Alarmopvolging
  • Brandblussers
  • Brandslanghaspels
  • Noodverlichting
  • Vluchtwegverlichting
  • Brandmeldcentrale
  • CCTV-camerasysteemvo


Bovenstaande diensten rondom beveiliging en brandbeveiliging zijn bij de meeste praktijken ondergebracht bij een scala aan leveranciers. Een partij voor onderhoud, een partij voor de meldkamer, weer een ander voor alarmopvolging, de brandblusmiddelen, de noodverlichting etc. In veel praktijken zijn dit zomaar vijf leveranciers. Dat betekent vijf overeenkomsten, vijf facturen, verschillende monteurs op verschillende dagen (voorrijkosten!) en aan het einde van het jaar meerdere voortgangsgesprekken en prijsonderhandelingen.

Met ANT-Ledenvoordeel Safety and Security regelt u de veiligheid in uw praktijk via één partij. U bespaart dan minstens 10% op de huidige kosten voor beveiliging, brandblusmiddelen, brandbeveiliging, aansluiting op de meldkamer en noodverlichting. Met de collectieve voordelen van ANT-Ledenvoordeel heeft u altijd een goed contract; betrouwbaar en met betere voorwaarden.

Meer informatie over het Voorpraktijken-pakket Safety and Security

Plan het Voorpraktijken-inventarisatiebezoek in en laat u ontzorgen
Door het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek (no cure no pay) in te plannen, kunt u een analyse laten maken van uw huidige situatie op het gebied van beveiliging. Daarnaast worden ook uw afvalverwijdering, airco-onderhoud, waterzorg en nog 26 aandachtsgebieden beoordeeld. Desgewenst kunt u dit in handen geven van specialisten die ervoor zorgen dat u:

- Geen onnodige kosten maakt
- Marktconforme contracten heeft

Maar ook:

- Voldoet aan wet en regelgeving op facilitair gebied (ARBO, Bouwbesluit, Activiteitenbesluit milieubeheer etc.)
- Voldoet aan verzekeringseisen

Ook niet onbelangrijk: op de praktijk worden door de adviseur van Voorpraktijken alle benodigde gegevens voor u verzameld, u en uw medewerkers kunnen dus gewoon de normale werkzaamheden uitvoeren.

Vraag het Voorpraktijken-Inventarisatiebezoek aan