• Praktijkscan

    Een bedrijfsmatige analyse van een praktijk, die op verschillende vlakken inzicht geeft in de stand van zaken van de praktijk. Hoofdpunten en de sterke en zwakke punten in beeld worden gebracht.