ANT klachtenregeling en Instellingsklachtenregeling

De Wkkgz verplicht iedere tandarts om te beschikken over een Wkkgz-proof klachten- en geschillenregeling. Als ANT lid bent u automatisch aangesloten bij de ANT klachtenregeling. Klachten tegen u als tandarts worden dan in behandeling genomen door een ANT klachtenfunctionaris en eventueel de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze klachtenregeling is inbegrepen bij uw lidmaatschapscontributie.

Bent u praktijkhouder en heeft u meerdere zorgverleners die in uw praktijk werken, dan kwalificeert uw praktijk zich als instelling. U moet er dan voor zorgen dat ook klachten tegen deze medewerkers behandeld kunnen worden zoals de wet bedoeld heeft.

Voor u is er dan de ANT Instellingsklachtenregeling. Patiënten kunnen hier terecht met een klacht tegen u en bij u werkzame zorgverleners  -  dit kunnen tandartsen en mondhygiënisten in loondienst zijn, maar ook (preventie)assistenten die gedelegeerde taken zelfstandig uitvoeren –. Klachten tegen bij u werkzame ZZP’ers zullen door de ANT Instellingsklachtenregeling naar de eigen klachtenregeling van de ZZP’er verwezen worden of in samenwerking met die andere klachtenregeling worden opgepakt. Precies zoals de Wkkgz heeft bedoeld.

Als zelfstandig zorgverlener hebben ZZP’ers een eigen klachtenregeling nodig: Vergewist u zich er daarom van dat bij u werkzame ZZP’ers zich ook daadwerkelijk zelfstandig hebben aangesloten bij een Wkkgz-proof klachtenregeling.

Wat kost de ANT Instellingsklachtenregeling?

De ANT gaat voor berekening van de bijdrage aan de instellingsklachtenregeling uit van het aantal behandelstoelen in uw praktijk. Eén behandelstoel is gedekt vanuit uw ANT-lidmaatschap, voor iedere meerdere stoel u betaalt u euro 40,- per jaar.

Aanmelden instellingsklachtenregeling

Op deze workshop is het Reglement aansluiting klachtenregeling van de vereniging Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) voor instellingen (Instellingsklachtenregeling) van toepassing.