3. Aandachtspunten veilig werken

Informatie beveiliging binnen de tandartspraktijk

Informatiebeveiliging is een belangrijk aspect in de zorg, omdat er veel medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. Als verwerkingsverantwoordelijke dient u passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

De geldende norm voor uw ICT beveiliging is NEN 7510. De NEN 7510 is gebaseerd op de ISO normen en geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. Deze norm is dan ook van belang voor uw ICT leverancier. Op de site: www.werkenmetnen7510.nl/ vindt u meer informatie over informatiebeveiliging in de zorg volgens de NEN 7510 norm.

Naast goed beveiligde ICT systemen zijn er nog een aantal zaken die u in acht dient te nemen om te voorkomen dat de privacy van uw patiënten wordt geschaad. Onderstaand formuleren wij een aantal aandachtspunten:

10 Aandachtspunten voor veilig werken:

1. Houd rekening met de privacy van uw patiënten aan de balie (bespreek bijv. geen gevoelige informatie in het bijzijn van andere patiënten in de wachtkamer);
2. Zorg dat patiënten niet op het beeldscherm van de pc kunnen kijken;
3. Maak in uw praktijk alleen gebruik van beveiligde usb-sticks;
4. Verstuur uw patiëntgegevens alleen per beveiligde mail;
5. Lock uw computer bij het verlaten van uw werkplek;
6. Gebruik sterke wachtwoorden (speciale symbolen, cijfers en letters)
7. Spreek met en over patiënten alleen in een afgesloten ruimte;
8. Kijk niet in dossiers zonder medische noodzaak;
9. Zorg dat er ook vanuit huis veilig wordt gewerkt;
10. Laat geen prints met patiëntgegevens op de printer liggen.