Verwerkersovereenkomsten met leveranciers dentale software

Het is uw verantwoordelijkheid een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Indien u van de genoemde partijen een verwerkersovereenkomst ontvangt, lees dan eerst goed onderstaande adviezen.

De ANT heeft met drie van de vijf grote bekende softwareleveranciers van tandartsen ondertussen een akkoord bereikt over de verwerkersovereenkomst. Onderstaand kunt u lezen met welke partijen er reeds een akkoord is bereikt.

Vertimart
Met Vertimart hebben wij een akkoord bereikt over de verwerkersovereenkomst. Conform de wens van de ANT is in deze overeenkomst de aansprakelijkheidsclausule aangepast.

Advies ANT
U kunt de thans door Vertimart aangeboden verwerkersovereenkomst ondertekenen.

VST
VST heeft haar verwerkersovereenkomst  op verzoek van de ANT  aan laten passen en een nieuwe verwerkersovereenkomst opgesteld.

Advies ANT
U kan de door VST aangeboden verwerkersovereenkomst tekenen.

GSN
GSN heeft haar verwerkersovereenkomst  op verzoek van de ANT  aan laten passen en een nieuwe verwerkersovereenkomst opgesteld.

Advies ANT
U kan de door GSN aangeboden verwerkersovereenkomst tekenen.

Complan 
We hebben de door Complan opgestelde verwerkersovereenkomst voorgelegd aan ons advocatenkantoor. Het is een redelijk opgestelde overeenkomst die door u getekend kan worden.

Advies ANT
U kan de door Complan aangeboden verwerkersovereenkomst tekenen.

SOE (Henri Schein)
We hebben de door SOE opgestelde verwerkersovereenkomst voorgelegd aan ons advocatenkantoor. Het is een redelijk opgestelde overeenkomst die door u getekend kan worden.

Advies ANT
U kan de door SOE aangeboden verwerkersovereenkomst tekenen.