Digitalisering Wlz

Het aanvragen, machtigen en declareren van mondzorg voor patiënten in de Wet langdurige zorg wordt binnenkort een stuk sneller en makkelijker. Door het vervangen van de huidige papierstroom door een digitaal proces nemen de administratieve lasten voor mondzorgprofessionals (MZP), zorginstellingen (ZI), zorgkantoren (ZK) en CAK significant af.

Door de verlaging van de administratieve lasten kunnen de MZP en de ZI niet alleen meer tijd besteden aan de zorg voor de cliënt, maar kan de behandeling ook eerder beginnen.

In dit document leest u over de veranderingen, die op 1 juli 2017 ingaan.

Vanaf 1 juli ziet het uitvoeringsproces van mondzorg in de Wlz er als volgt uit:

  • Stap 1 - De ZI regelt voor haar cliënt een afspraak met een MZP.
  • Stap 2 - Is er voor de behandeling een machtiging nodig? Dan vraagt de MZP deze aan via het machtigingenportaal van VECOZO. Dat gaat hetzelfde als machtigingsaanvragen in de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  • Stap 3 - Het ZK beoordeelt de aanvraag en geeft indien het een goedkeuring betreft de MZP een machtigingsnummer.
  • Stap 4 - De MZP voert de behandeling uit en legt dit vast in zijn patiëntendossier. De MZP stemt voor, tijdens en na de behandeling met het zorgteam af over de levering van de behandeling. De ZI rapporteert in het zorgdossier van de cliënt de aanvraag en later de levering van de mondzorg.
  • Stap 5 - De MZP declareert de behandeling, indien van toepassing inclusief een machtigingsnummer, via het Declaratieportaal van VECOZO. Dat gaat hetzelfde als met declaraties in de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  • Stap 6 - Het ZK beoordeelt de declaratie en informeert de MZP over de uitkomst via een retourbericht.
  • Stap 7 - Het zorgkantoor verzoekt het CAK het geaccordeerde bedrag uit te betalen aan de MZP.