Modellen en Formulieren

De ANT heeft voor haar leden een aantal modelcontracten, overeenkomsten, formulieren en voorbeeldteksten ontwikkeld. De contracten worden jaarlijks geactualiseerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Ledenservice. Dit kan per e-mail: service@ant-tandartsen.nl 

Algemeen
ANT Algemene Voorwaarden
Brief Buma/Sena factuur achtergrondmuziek praktijkruimte

Zzp en maatschapsovereenkomst
- Modelovereenkomsten voor overeenkomst van opdracht (waaronder Overeenkomst van opdracht mondzorgpraktijk)
Maatschapscontract
Overeenkomst variant maatschap

Praktijkzaken
Praktijkoverdracht
Richtlijnen voor omzetpercentages waarnemers en (tijdelijke) medewerking
Disclaimer website
Huurovereenkomst praktijkruimte
Offerte/prijsopgave
Stage-/praktijkovereenkomst tandartsassistent in opleiding

Arbeidsovereenkomsten en reglementen
Tandarts - arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Tandarts - arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Tandartsassistent/baliemedewerker/mondhygiënist/praktijkmanager arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Tandartsassistent/baliemedewerker/mondhygiënist/praktijkmanager arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Bijlage - functieomschrijving tandartsassistente
Bijlage - ziekteverzuimregeling
Bijlage - functieomschrijving praktijkmanager
Addendum studiekosten
Oproepovereenkomst Tandartass-baliemedew-praktijkman-mondhyg.
- Bijlage - Pensioenreglement


AVG
Alle belangrijke informatie en modellen over de AVG vindt u hier