Monitor Mondzorg

De ANT geeft jaarlijks een bijdrage aan het onafhankelijk steunpunt Monitor Mondzorg.


WAT DOET DE MONITOR MONDZORG?
Monitor Mondzorg is een onafhankelijk steunpunt voor problemen op het gebied van het functioneren van een tandarts. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in bejegening, kwaliteit van de behandeling, vaardigheden of sociale aspecten. Alle meldingen worden gescreend. Onterechte meldingen worden verwijderd. Als een melding aanleiding geeft tot actie, dan wordt het gesprek aangegaan met de tandarts over wie is gemeld. Bij structurele problemen wordt de juiste begeleiding gezocht. Zo wordt voorkomen dat de tandarts afglijdt naar een situatie die ongewenst is voor de patiënt en de tandarts zelf.

MELDEN
U kunt uw melding aan de Monitor Mondzorg doorgeven via deze website. Zij helpen u bij de keuze of dit meldpunt de juiste plaats is voor uw melding. Mogelijk is er sprake van een klacht of een acuut gevaarlijke situatie. Dan is de melding niet geschikt voor de Monitor Mondzorg.

De Monitor Mondzorg heeft een signaalfunctie, uw melding is daarom van groot belang. Er kan sprake zijn van een eenmalig incident. Ook in goed functionerende praktijken worden wel eens fouten gemaakt. Maar er kan ook sprake zijn van een structureel probleem. Wanneer er meerdere meldingen binnenkomen bij de Monitor Mondzorg is het mogelijk een patroon te ontdekken en structurele problemen op te sporen.

Voordat u uw melding kunt maken, vragen wij u zorgvuldig de informatie en voorwaarden door te nemen. Ook vragen wij u of u akkoord gaat met deze voorwaarden. Om te bepalen of uw melding bij de Monitor Mondzorg de juiste actie is, stellen wij u eerst een aantal vragen. Als het nodig is, verwijzen wij u door naar een andere instantie.

Bij binnenkomst wordt de melding door de medewerker van Monitor Mondzorg gecontroleerd of:

 • het gaat om een zorg over een (collega) tandarts
 • de melder betrokken is als collega of als (vertegenwoordiger van een) patiënt
 • het niet gaat om een klacht waarbij de patiënt excuses of financiële compensatie wenst
 • het niet gaat om een informatievraag van de patiënt
 • het niet gaat om acuut gevaar voor patiënten
 • de uitzondering voor anoniem melden van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer hiërarchische of persoonlijke relaties een rol spelen
 • dit de eerste melding is of dat er meer meldingen gedaan zijn over dezelfde tandarts

Indien de melding onduidelijk of onvolledig is, zal contact met de melder worden gezocht voor aanvulling.

Voor de afhandeling van de melding wordt door de medewerker Monitor Mondzorg in samenspraak met de Commissie Monitor Mondzorg gekeken naar:

 • eerste of vervolgmelding
 • ernst van de melding
 • betrouwbaarheid van de melding
 • de aard van de melding.
 • De uitkomst daarvan kan zijn:
 • de melding is niet bedoeld voor de Monitor Mondzorg
 • de melding behoeft geen directe actie
 • de melding wordt verder beoordeeld door de Commissie Monitor Mondzorg
 • de melding wordt verwezen naar een andere instantie.
 • De Commissie Monitor Mondzorg beoordeelt vervolgens de melding(en) op meer detail:
 • is er sprake van een incident of een structureel probleem
 • wordt er mogelijk afgeweken van de professionele standaard
 • ondervindt de patiënt wellicht hinder of schade
 • lijkt de tandarts niet meer zelf in staat om de situatie ten goede te keren

Als een melding aanleiding geeft tot een vervolg, dan zoekt de Monitor Mondzorg samen met de tandarts de juiste begeleiding of zorg. Daarna gaat de Monitor meer op afstand en houdt de vinger aan de pols om te zien of de begeleiding zorgt voor de juiste oplossing.