Belangrijkste zaken Belastingplan 2020 op een rij

We hebben voor u de belangrijkste zaken van het Belastingplan 2020 op een rij gezet.

Inkomstenbelasting

 • Tarief wordt 37,35% tot een belastbaar inkomen van 68.507; daarboven wordt het 49,5%.
 • Na berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting zal er mogelijk een heffingskorting en arbeidskorting in mindering gebracht worden op de verschuldigde inkomstenbelasting;
 • Deze is afhankelijk van de hoogte van belastbaar inkomen c.q. arbeidsinkomen.
 • Bij een belastbaar inkomen boven 68.507 gaat gelden voor het gedeelte erboven dat de aftrekposten niet langer aftrekbaar blijven tegen het tarief van 49,5%. Ingaande 2020 zijn deze aftrekbaar naar een tarief van 46%.
  • Dit gaat gelden voor o.a.:
  • Aftrekposten eigen woning, zoals betaalde hypotheekrente, oversluitkosten hypotheek, advieskosten
  • Alimentatie, zorgkosten, giften
  • Zie hieronder bij ondernemers.
 • Is afkoop alimentatieverplichting mogelijk in 2019, zodat nog geprofiteerd kan worden van de aftrek tegen het huidige tarief?
 • Vooruitbetaling van hypotheekrente in 2019 op de woning voor het eerste halfjaar van 2020,  zodat nog geprofiteerd kan worden van de hogere aftrek in 2019?
 • Omzetting van de hypotheek nog in 2019? Oversluitkosten zorgen voor een lager belastbaar inkomen. Scheelt enerzijds verschuldigde belasting, maar kan ook leiden tot een toename van kinderopvangtoeslag.
 • Bij een belastbaar inkomen tussen ca 68.000 en ca 99.000 euro is de optelling van de belastingeffecten aan de top circa 55%. Betekent bij een extra inkomen van 10 euro dat er 5,5 euro extra inkomstenbelasting verschuldigd is.
 • ​Box 2: stijging tarief aanmerkelijk belangheffing. Zie hieronder bij BV’s.


Vermogensrendementsheffing (box 3)

 • Ingaande 2022 (volgens huidige voorstellen) een forse verlaging van de verschuldigde belasting over spaartegoeden.
 • Wel een verhoging van de verschuldigde belasting voor overige bezittingen, te denken aan onroerend goed, effecten etc.
 • Huidige voorstellen zullen nog nader bekeken worden, om ongewenst effecten te voorkomen.


Firma’s, maatschappen, eenmanszaken en ZZP-ers

 • Bovenop de hiervoor bij de inkomstenbelasting al vermelde aftrekbeperking toptarief, gaat deze ook gelden voor
  • Ondernemersaftrekken: Zelfstandigenaftrek en startersaftrek, stakingsaftrek en aftrek S&O
  • MKB-vrijstelling (deze bedraagt 14% van de winst uit onderneming na ondernemersaftrekken)
 • Je dient dus te gaan onderscheiden aftrekposten met en zonder tariefaftopping. Toevoeging aan de oudedagsreserve zal ook jaarlijks bekeken moeten worden. Zo ook investeringsaftrek.
 • Bij een inkomen van 100.000 euro kan het verschil tussen een ondernemer (winstinkomen) en een werknemer (looninkomen) geschat worden op ca 9.200 euro per jaar, in het voordeel van de ondernemer.


Omzetbelasting kleine ondernemers (OVOB)  in 2020

 • Voor hele kleine ondernemers met een omzet tot 20.000 euro kan gekozen worden om ingaande 2020 vrijgesteld te worden van de plicht om BTW in rekening te brengen. In de praktijk blijkt dit slechts bij zeer hoge uitzondering tot een voordeel te leiden. Wel dient dit uiteraard voor elk geval apart beoordeeld te worden.


Loonbelasting

 • Vrijwilligersvergoeding tot 1.700 per jaar buiten de heffing.
 • Invoering regeling fiets van de zaak, bijtelling 7% van de waarde van de fiets per jaar.


BV’s en vennootschapsbelasting

 • Tarieven vennootschapsbelasting gaan nog verder uit elkaar lopen: tot een winst van 200.000 euro betaalt u 16,5% VPB; daarboven blijft het nog 25% in 2020.
 • Verbreken fiscale eenheid? Voordeel kan oplopen tot 17.000 euro per jaar. Uiteraard wel afhankelijk van de binnen iedere BV te behalen resultaten.
 • Stijging aanmerkelijk belang heffing. In 2020 stijgt deze naar 26,25% en in 2021 zal deze verder stijgen naar 26,9% volgens de huidige voorstellen. Of nog in 2019 gebruik gemaakt moet worden van de mogelijkheid dividend tegen het tarief van 25%  uit te keren, is afhankelijk van tal van overige zaken. Te denken aan gevolgen box-3 heffing, bestedingsdoelen in privé, wetsvoorstel excessief lenen BV’s, enzovoorts.