Gebruikelijk loon

Wat is het gebruikelijk loon?

Omdat een directeur grootaandeelhouder (DGA) vanuit de BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft (>5%) met salaris, dividend en opnames uit rekening-courant een mix kan samenstellen om de belasting te optimaliseren, zijn er wetten en regels gekomen waaraan de DGA zich moet houden. De belastingdienst eist een minimaal gebruikelijk loon dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.

Op dit moment (2019) bedraagt het minimale gebruikelijk loon € 45.000 of 75% van anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden. Een lager gebruikelijk loon is mogelijk mochten daar aantoonbare redenen voor zijn zoals bij parttime werken. Het gebruikelijk loon kan onder omstandigheden toch lager uitvallen. Bijvoorbeeld omdat u in deeltijd werkt, uw BV structureel verlies maakt. De bewijslast ligt echter wel bij u.

Welke gevolgen heeft dit voor tandartsen? En hoe moet je vaststellen wat een gebruikelijk salaris is?
 

Arbeidskostencomponent 135.397
AOV 10%   €  13.539

Pensioen 20% min franchise 

 

€ 17.400 ( max opbouw over € 100.000)
Per saldo   104.458 salaris
Gebruikelijk salaris= 0,75 x salaris 

€ 78.343 (fulltime)

 

Met parttime factor zou dit nog naar beneden bijgesteld kunnen worden. Per saldo is het gebruikelijk loon dus voor een tandarts nog goed te managen.