Gebruikelijk loon

Wat is het gebruikelijk loon? Omdat een directeur grootaandeelhouder (DGA) vanuit de BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft (>5%) met salaris, dividend en opnames uit rekening-courant een mix kan samenstellen om de belasting te optimaliseren, zijn er wetten en regels gekomen waaraan de DGA zich moet houden. De belastingdienst eist een minimaal gebruikelijk loon dat normaal is voor het niveau en de duur van