Kwaliteitsjaarverslag

Wijziging per 1 januari 2016 Met inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vervalt per 1 januari 2016 de Kwaliteitswet Zorginstellingen en daarmee ook de verplichting tot het opstellen en inleveren van het kwaliteitsjaarverslag