Werkkostenregeling

Vanzelfsprekend wilt u zo optimaal mogelijk gebruik maken van de werkkostenregeling. De invoering in 2015 van deze regeling heeft dan ook in veel gevallen geleid tot het opstellen en aanpassen van nieuwe declaratiereglementen en het maken van (nieuwe) afspraken over (vaste) kostenvergoedingen met personeel. De nieuwe regeling heeft er ook toe geleid dat het nodige is gewijzigd ten aanzien van de vastlegging van vergoedingen in de