Duur en verlenging en aanzeggen van contracten

Ketenregeling Vanaf 1 januari 2020 wordt de maximale duur verruimd van 2 naar 3 jaar. Vanaf dat moment mogen er maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar worden aangegaan voordat er een vast contract ontstaat. Het blijft zo dat tijdelijke contracten meetellen in de keten wanneer zij elkaar opvolgen met een maximale tussenperiode van 6 maanden en dat een eventuele tussenpoos meetelt bij de maximale duur van 3 jaar. De wijzigingen gaan