Duur en verlenging en aanzeggen van contracten

In 2015 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wet Werk en zekerheid die gevolgen hebben voor de arbeidscontracten. Ketenbepaling De ketenbepaling is aangepast. Onder de huidige ketenregeling kan een tijdelijk contract tweemaal worden verlengd (dus maximaal drie tijdelijke contracten), zolang de totale duur van de drie arbeidsovereenkomsten niet meer is dan 2 jaar. Een nieuwe keten ontstaat pas na een onderbreking van de arbeidsovereenkomst van minimaal 6