Adviessalarissen

Salarisindexatie personeel in de tandartspraktijk De ANT adviseert om voor 2017 een indexatie toe te passen die ligt tussen de 0,5% en de 1,54% De onderbouwing voor de ondergrens van de bandbreedte is de verwachte inflatie (CBS) van 0,5% in 2017. Hierdoor zullen de medewerkers in de mondzorg in koopkracht niet achteruit gaan. De bovengrens is gebaseerd op de ruimte (1,54%) die de NZa in de tariefindexatie heeft aangebracht voor de