Adviessalarissen

Salarisindexatie personeel in de tandartspraktijk

Het bestuur van de ANT heeft de indexatie van de adviessalarissen voor 2021 op 1,2% vastgesteld. 

Voor het indexeren van de salarissen volgt de ANT de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA is bedoeld om een marktconforme loonontwikkeling mogelijk te maken in de zorg en is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan van het CPB. Het CPB heeft als gevolg van de coronacrisis haar raming bijgesteld naar 1,2%. De adviessalarissen worden daarom in 2021 verhoogd met 1,2%.

Waarom de ANT geen arbeidsvoorwaardenregeling meer publiceert.

Een nadeel van een arbeidsvoorwaardenregeling is dat deze elk jaar gewijzigd wordt. Dit zowel door wettelijke veranderingen als door veranderingen in verenigingsbeleid.

Hierdoor is het nodig om elk jaar een addendum met alle personeelsleden te ondertekenen. Daarnaast bestaat het gevaar dat er een kerstboom van verschillende arbeidsvoorwaarden in een praktijk naast elkaar ontstaan. Verschillen op basis van het jaar van de arbeidsvoorwaardenregeling dat de werknemer in dienst kwam. Iets wat scheve gezichten tussen werknemers in een praktijk kan opleveren, zeker als het gaat om arbeidstijden en het aantal vakantiedagen.  

Dit vinden wij niet meer van deze tijd. Het arbeidsrecht in Nederland heeft een goede sociale basis waaraan weinig hoeft te worden toegevoegd. Arbeidscontracten blijven zo automatisch meer up-to-date en u als praktijkhouder blijft flexibel om maatwerk te leveren of ook zelf uw indexatie van de salarissen te bepalen. Onze contracten geven u de keuze uit de verschillende wettelijke opties en leggen u geen (goudgerande) arbeidsvoorwaarden op. Ontzorgen maar dan wel op de manier van de ANT met u zelf aan het roer.

De ANT adviessalarissen tandartsassistent en mondhygiënist staan aan de rechterzijde vermeld onder downloads (die van 2021 volgen z.s.m.).