Adviessalarissen

Salarisindexatie personeel in de tandartspraktijk

De afgelopen jaren zijn de salarissen gestegen met percentages variërend tussen 0,6 en 1,02%. In 2015 zijn de tandartstarieven structureel met 5% verlaagd. De inflatie voor het komend jaar wordt geraamd tussen de 1% en 1,5%. De economie is weer in de groei. Het gaat weer beter met Nederland.

De ANT acht een verhoging van de salarissen voor de hand liggend. Echter, de verlaging van de tarieven in 2015 is volledig ten laste van de praktijkeigenaren gekomen. Om die reden adviseert de ANT om de salarisstijging voor 2018 niet boven de te verwachten inflatie te laten komen.

De range van salarisstijging bedraagt wat betreft de ANT tussen 1,02 tot 1,7%, waarbij het advies is om de mediaan te nemen van 1,36%.

De mondzorg kent geen cao en daarom is het aan iedere werkgever om zelfstandig de salarisverhoging vast te stellen.

Bovenstaande geldt als een advies; het is geen plicht.

Adviessalarissen 2018
Adviessalarissen tandartsassistent en tandartsassistent plus
Adviessalarissen mondhygiënist

Adviessalarissen 2017
Adviessalarissen tandartsassistent en tandartsassistent plus
Adviessalarissen mondhygiënist