Functioneren en beoordelen

Het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken behoort tot de standaard verplichtingen van werkgever en werknemer. Zij kunnen de werksfeer en de kwaliteit van de werkzaamheden in hoge mate helpen bevorderen. In juridische zin vormen zij een belangrijke onderbouwing van de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Zeker wanneer de arbeidsrelatie onder druk komt te staan is een goed dossier van essentieel belang. Functioneringsgesprek Het