Ontslag

Per 1 januari 2015 is er het nodige veranderd in het ontslagrecht. Per 1 juli 2015 worden nog meer wijzigingen doorgevoerd. Zo maakt de kantonrechtersformule bijvoorbeeld plaats voor de transitievergoeding. Reden voor ontslag De reden van ontslag bepaalt per 1 juli 2015 de ontslagroute die de werkgever moet nemen. Een ontslagprocedure om bedrijfseconomische redenen of langdurig ziekteverzuim loopt via het UWV. Voor ontslag door andere redenen, zoals een verstoorde arbeidsrelatie, moet