Richtlijnen voor omzetpercentages waarneming en (tijdelijke) medewerking

Richtlijnen voor omzetpercentages van waarnemers en (tijdelijke) medewerking De onderstaande richtlijn is gebaseerd op een praktijkrekenmodel met actuele kosten. De in het schema genoemde percentages zijn algemene richtlijnen. De praktijkhouder en de medewerker zullen in gezamenlijk overleg tot een aanvaardbare beloning moeten komen. Reële percentages kunnen in individuele situaties sterk afwijken. (Tijdelijke) medewerking tot €1000 28%   €1000 tot €1250 29-35%   €1250-