Steunpunt arbeidsongeschikte tandartsen

De ANT wil de belangen van álle tandartsen behartigen, en is daarom het Steunpunt Arbeidsongeschikte Tandartsen (SAOT) gestart voor een groep die we niet in de kou willen laten staan. Als u als tandarts arbeidsongeschikt raakt, komen er ontzettend veel zaken op u af. Ondersteuning van de beroepsorganisatie kan dan een uitkomst zijn. Bij die ondersteuning kunt u denken aan het geven van advies, beantwoorden van vragen van uiteenlopende aard of gewoon een gesprek in vertrouwen met een collega-tandarts.

Hoe werkt het?
Indien u van deze ondersteuning gebruik wilt maken, kunt u de ANT bellen op 020 23 74 740. Of stuurt u ons een mail met het verzoek teruggebeld of gemaild te worden aan ant@ant-tandartsen.nl, met als kenmerk SAOT. Onze tandarts-adviseurs nemen dan contact met u op. Uiteraard gaan we hiermee vertrouwelijk om.