Vakantiegeld

Vakantiegeld ook over uitbetaalde overuren

Per 1 januari 2018 is artikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Deze wijziging brengt met zich mee dat een werknemer vanaf 2018 recht heeft op vakantietoeslag over het overwerkloon, tenzij een toepasselijke cao anders bepaalt. Dit geldt ook voor overuren die voor 1 januari 2018 zijn opgebouwd, maar op of na 1 januari 2018 worden uitbetaald. Een alternatief is dat wordt afgesproken dat deze overuren worden opgenomen in de vorm van vrije tijd.