WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Vanaf 29 december 2005 geldt de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Met deze nieuwe wet wil de overheid bereiken dat werkgevers en werknemers zich samen inspannen om bij ziekte de terugkeer naar werk mogelijk te maken. Daarbij wordt veel verantwoording bij u als werkgever gelegd. Op de website van het UWV WERKbedrijf kunt u terugvinden wat dit voor u en uw praktijk betekent. Daar vindt u een uitleg van de wet, speciaal voor werkgevers. Weet u wat u moet doen als uw werknemer ziek is? Het WIA Stappenplan laat zien wanneer u welke stap moet nemen en hoe.

Wat betekent de wet voor werknemers?

Door middel van financiële prikkels worden werkgevers en werknemers gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. Tegelijkertijd is er inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen komen. Dit betekent een breuk met de bestaande arbeidsongeschiktheidswetgeving, waarin de nadruk vooral ligt op inkomensondersteuning.

Klik hier voor de UWV website voor werkgevers
Klik hier voor de informatie van de Rijksoverheid
Klik hier voor de website wat is wia?