Ziekteverzuimregeling (bijlage voor arbeidsovereenkomsten)

Dé bijlage over ziekteverzuim, welke behoort bij de arbeidsovereenkomsten van uw werknemers.

Waarom zou u de ziekteverzuimregeling gebruiken?
In deze ziekteverzuimregeling staan alle regels omtrent afwezigheid en ziekte. Dit document is een bijlage bij de arbeidsovereenkomsten.

Snel en eenvoudig
Duidelijke regeling
Heldere afspraken over werkzaamheden tijdens ziekte

Maak overeenkomst

Wat staat er in de ziekteverzuimregeling?

Het kan altijd voorkomen dat een werknemer zich ziek meldt. Dit kan ook gebeuren voor, na of tijdens een vakantie. Indien er op voorhand geen afspraken over afwezigheid zijn gemaakt kunnen er nare geschillen zich aandienen. Met deze ziekteverzuimregeling hoeft u niet bang te zijn dat een werknemer opeens niet meer komt opdagen en volledig loon vordert of anders. Gebruik deze regeling en u bent goed gedekt bij ziekte van uw werknemer(s).

Wat is belangrijk bij de ziekteverzuimregeling?

Ziekmelding
Vergoeding
Medewerking bij de bedrijfsarts
Langdurige arbeidsongeschiktheid
Het re-integratietraject