Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Vanaf maandag 8 oktober kunnen ondernemers voor het aanvragen, wijzigen of intrekken van een vergunning voor een nucleaire installatie of voor handelingen met een stralingsbron, terecht bij het ANVS-loket. Het ANVS-loket is een digitalisatie van de dienstverlening van ANVS.

Nieuwe regelgeving
De regelgeving stralingsbescherming is per 6 februari 2018 veranderd en daarmee ook de regels voor het doen van een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag. Dit stappenplan laat zien wanneer u een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag moet doen.

ANVS-loket
Uw kennisgeving of registratie (uitgezonderd HASS-bronnen) doet u in het ANVS-loket met digitale formulieren. Om toegang te krijgen tot het ANVS-loket logt u in met eHerkenning. Dit is een middel waarmee ondernemers kunnen inloggen op de digitale omgeving van onder andere de Rijksoverheid. Met het ANVS-loket is het mogelijk om altijd een volledig inzage te hebben in aanvragen en correspondentie met de ANVS. Door het ANVS-loket is de ondernemer voor het indienen van een vergunningaanvraag niet langer gebonden aan post.

In de factsheet ‘nieuwe digitale dienstverlening’ is meer informatie te vinden over het ANVS-loket en eHerkenning.

Meer informatie over het ANVS-loket en eHerkenning

Houd er rekening mee dat het aanvragen van een eHerkenning enkele dagen kan duren. Meer informatie is te vinden op eherkenning.nl.

Vragen over de nieuwe regeling? Neem contact op met ANVS via 088-4890500.