Nieuw Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)

Vanaf 6 februari 2018 geldt er een nieuw Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Dit is een nieuw Europees besluit over stralingsbescherming en vervangt de huidige regelgeving stralingsbescherming. Het besluit beschermt, net als de huidige regelgeving, verschillende groepen die te maken hebben met ioniserende straling zoals tandartsen, assistenten en patiënten.

De Europese Unie heeft de regelgeving aangepast zodat alle landen in de Europese Unie met dezelfde eisen rondom stralingsbescherming werken. Dit maakt het werken met straling eenduidiger en effectiever te handhaven. Tevens komen er hogere eisen aan het controlesysteem waardoor de bescherming van mensen die met röntgenstraling werken beter geborgd is. Welke wijzigingen zijn er opgenomen in het nieuwe besluit opgenomen?

Passende bij- en nascholing
In lid 1 van artikel 5.14 van staat dat medisch deskundigen (tandartsen) en andere personen die betrokken zijn bij de praktische onderdelen een passende opleiding, training en voorlichting krijgen. Dus zowel tandartsen als assistenten, mondhygiënisten etc. dienen een passende opleiding te hebben genoten. De nascholing dient eens in de 5 jaar gevolgd te worden.

Registratieplicht röntgenapparatuur
Er komt een registratieplicht voor röntgenapparatuur en de oude meldplicht komt te vervallen.

Vermelding in KEW dossier
De stralingsdeskundige zal met naam vermeld dienen te worden in het KEW-dossier.